Poptávková řízení na dodavatele zboží a služeb

Upozorňujeme dodavatele, že společnost ČEPRO, a.s. v rámci výběrových řízení na zakázky malého rozsahu v rámci podmínek vztahujícím se k těmto výběrovým řízením, vyžaduje mít zapsány údaje o skutečných majitelích v evidenci údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost ČEPRO, a.s. upozorňuje, že v případě neplnění této povinnosti je oprávněna účastníka vyloučit z výběrového řízení na zakázku malého rozsahu.

Etický kodex
Přihlášení, registrace
Datum vypsání Datum pro podání nabídek Číslo řízení KOLO Název řízení Zadávací dokumentace Ostatní dokumentace
24.05.2022 24.05.2022 11:00:00 123/22/OCN 2 Oprava pražců železniční vlečky na skladě PHL ČEPRO, a.s. Šlapanov
ZD_Výměna pražců železniční vlečky_Šlapanov_25 4 22.docx
ZD_Výměna pražců železniční vlečky_Šlapanov_25 4 22.pdf
Příloha ZD č. 3_VV_Oprava pražců žel. koleje_Šlapanov.xlsx
Příloha ZD č. 4_ČP o neex.střetu zájmů_Oprava pražců Šlap.doc
Záznam nebyl nalezen
20.05.2022 26.05.2022 10:00:00 116/22/OCN 2 RS o poskytování údržby a rozvoje Kentico, IOS, Android
116-22_ZD.zip
Záznam nebyl nalezen
20.05.2022 26.05.2022 10:00:00 170/22/OCN 1 Dotační management výzvy Národní plán obnovy – Digitální podnik
170_22_OCN dotační management.zip
Záznam nebyl nalezen
18.05.2022 08.06.2022 10:00:00 122/22/OCN 1 Oprava nátěru prstenců SHZ, obj. 232, sklad Cerekvice nad Bystřicí
ZD Oprava nátěru prstenců SHZ Cerekvice.zip
Záznam nebyl nalezen
16.05.2022 23.05.2022 15:00:00 095/22/OCN 1 Podpora licencí ESET
095_22_podpora licencí ESET_ZD.zip
Záznam nebyl nalezen
16.05.2022 20.05.2022 10:00:00 078/22/OCN 2 ZD_PD - Obnova systémů CCTV, PZTS a ACS Klobouky, Střelice
01_Vysvětlení zadávací dokumentace.doc
ZD_PD - Obnova systémů CCTV, PZTS a ACS, Klobouky, Střelice.zip
Záznam nebyl nalezen
16.05.2022 25.05.2022 10:00:00 121/22/OCN 1 Podpora a nákup produktů CyberArk
Změna zadávací dokumentace č. 1.pdf
121_22_podpora produktů CyberArk.zip
Záznam nebyl nalezen
13.05.2022 31.05.2022 10:00:00 126/22/OCN 1 Internet pro ČS EuroOil s WiFi přístupem
Příloha č.1__Vzor smlouvy_20.5.doc
WiFi pro ČS_ZD_126_22_OCN_po vysvětlení 1.zip
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf
Záznam nebyl nalezen
13.05.2022 14.06.2022 11:00:00 143/22/OCN 1 Vypracování projektové dokumentace na automatizaci PO na skladě PHL ČEPRO, a.s. Loukov
Záznam nebyl nalezen
Záznam nebyl nalezen
12.05.2022 09.06.2022 11:00:00 147/22/OCN 1 Instalace ZDP, OPPO a KTPO na skladě PHL ČEPRO, a.s. Sedlnice
Příloha ZD č. 4_ČP o neex.střetu zájmů_Oprava pražců Šlap.doc
Příloha ZD č. 3_VV_Instalace ZDP OPPO KTPO_Sedlnice.xls
ZD_Instalace ZDP OPPO a KTPO Sedlnice_12 5 22.pdf
Záznam nebyl nalezen
Jít na Pohled 1 2 3 4 [1 až 10 z 40]