Poptávková řízení na dodavatele zboží a služeb

Upozorňujeme dodavatele, že společnost ČEPRO, a.s. v rámci výběrových řízení na zakázky malého rozsahu v rámci podmínek vztahujícím se k těmto výběrovým řízením, vyžaduje mít zapsány údaje o skutečných majitelích v evidenci údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost ČEPRO, a.s. upozorňuje, že v případě neplnění této povinnosti je oprávněna účastníka vyloučit z výběrového řízení na zakázku malého rozsahu.

Etický kodex
Přihlášení, registrace
Datum vypsání Datum pro podání nabídek Číslo řízení KOLO Název řízení Zadávací dokumentace Ostatní dokumentace
25.10.2021 29.10.2021 12:00:00 094/21/OCN 2 Projektová dokumentace - rekonstrukce hydroizolací střech nádrží obj. 231
01_Vysvětlení zadávací dokumentace.doc
ZD_Rekonstrukce hydroizolací střech nádrží Smyslov.zip
Záznam nebyl nalezen
22.10.2021 01.11.2021 10:00:00 298/21/OCN 1 Dodávka multifunkčních QR čteček
298-21_ZD.zip
Záznam nebyl nalezen
21.10.2021 08.11.2021 10:00:00 274/21/OCN 1 RS - Kontrola potrubí - podchodů pod vodními toky
VŘ 274 Kontrola podchodů pod vodními toky.zip
Záznam nebyl nalezen
21.10.2021 11.11.2021 10:00:00 240/21/OCN 1 Část 1 „Odborný lesní hospodář, sklad Loukov“ a Část 2 „Těžební a pěstební práce, sklad Loukov“
240_21_OCN OLH, lesní práce Loukov.zip
Záznam nebyl nalezen
20.10.2021 16.11.2021 11:00:00 244/21/OCN 1 Rekonstrukce EPS a DHP Hněvice; více na http://zakazky.ceproas.cz/vz00000955
ZD_SoD na rekonstrukci EPS a DHP Hněvice_20 10 21_čist.pdf
Záznam nebyl nalezen
19.10.2021 26.10.2021 10:00:00 254/21/OCN 2 Podpora analytiky - servis a rozvoj SW Cognos
254-21_ZD.zip
Záznam nebyl nalezen
07.10.2021 02.11.2021 10:00:00 259/21/OCN 1 Smlouva o poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje aplikací Personální agendy
259_21_OCN podpora aplikace personální agendy.zip
Záznam nebyl nalezen
06.10.2021 15.10.2021 10:00:00 263/21/OCN 1 Dodávka a servis venkovních bezobslužných platebních terminálů
263-21_ZD.zip
Záznam nebyl nalezen
06.10.2021 27.10.2021 10:00:00 219/21/OCN 1 Aktualizace PD katodové ochrany pro výstavbu produktovodu Loukov - Sedlinice
ZD_Aktualizace PD KAO Loukov Sedlnice.zip
SO452_Katodová_ochrana (1).zip
Záznam nebyl nalezen
29.09.2021 18.10.2021 10:00:00 237/21/OCN 1 Dodávky PB lahví do sítě ČS EuroOil
237_21_OCN_Dodávky PB lahví do sítě ČS EuroOil.zip
Záznam nebyl nalezen
Jít na Pohled 1 2 3 [1 až 10 z 29]