Poptávková řízení na dodavatele zboží a služeb

Upozorňujeme dodavatele, že společnost ČEPRO, a.s. v rámci výběrových řízení na zakázky malého rozsahu v rámci podmínek vztahujícím se k těmto výběrovým řízením, vyžaduje mít zapsány údaje o skutečných majitelích v evidenci údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost ČEPRO, a.s. upozorňuje, že v případě neplnění této povinnosti je oprávněna účastníka vyloučit z výběrového řízení na zakázku malého rozsahu.

Etický kodex
Přihlášení, registrace
Datum vypsání Datum pro podání nabídek Číslo řízení KOLO Název řízení Zadávací dokumentace Ostatní dokumentace
23.07.2021 02.08.2021 10:00:00 174/21/OCN 1 Rámcová smlouva o poskytování analytických, dokumentačních, konzultačních a vývojových prací pro PHP, Java Script, PL/SQL
174-21_ZD.zip
Záznam nebyl nalezen
23.07.2021 02.08.2021 10:00:00 173/21/OCN 1 Rámcová smlouva o poskytování analytických, dokumentačních, konzultačních a vývojových prací pro ASP.NET / .NET Core, Ruby, Java Script
173-21_ZD.zip
Záznam nebyl nalezen
22.07.2021 20.08.2021 10:00:00 165/21/OCN 1 Certifikační audit zavedeného integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 a provedení dvou dohledových auditů
165_21_OCN certifikační audit.zip
Záznam nebyl nalezen
20.07.2021 16.08.2021 10:00:00 182/21/OCN 1 Dodávky samolepek a tabulek do sítě čerpacích stanic EuroOil
182_21_OCN samolepky.zip
Záznam nebyl nalezen
19.07.2021 06.08.2021 11:00:00 208/21/OCN 1 Oprava železniční vlečky Hněvice (MŠ: 28. 7.)
Příloha ZD č. 3_VV_Oprava žel vlečky Hněv.xlsx
ZD_Oprava_žel._vlečky_Hněv_čist_19 7 21.pdf
Záznam nebyl nalezen
19.07.2021 06.08.2021 10:00:00 204/21/OCN 1 Servis centrálních UPS
204_21_OCN servis centrálních UPS.zip
Doplňující informace_č. 1.pdf
16.07.2021 30.07.2021 10:00:00 209/21/OCN 1 PD pro instalaci tlumičů rázu, sklad Loukov
ZD - PD pro instalaci tlumičů rázu Loukov.zip
Záznam nebyl nalezen
13.07.2021 22.07.2021 10:00:00 171/21/OCN 1 Rámcová smlouva o poskytování analytických, dokumentačních, konzultačních a vývojových prací pro WSO2, Java, PL/SQL
171-21_ZD.zip
Záznam nebyl nalezen
13.07.2021 22.07.2021 10:00:00 172/21/OCN 1 Rámcová smlouva o poskytování analytických, dokumentačních, konzultačních a vývojových prací na platformě Kentico
172-21_ZD.zip
Záznam nebyl nalezen
09.07.2021 20.07.2021 18:00:00 200/21/OCN 1 Rámcová smlouva na doplňkové zásobování ČS v ČEPRO, a.s., 2021 - 2025
ZD_Doplň. zásobování ČS II_9 7 21_čist(1).pdf
Příloha ZD č. 2_Krycí list nabídky_Doplň zás. ČS II.docx
Příloha ZD č. 3_Seznam význ služeb_Doplň zás. ČS II.doc
Příloha ZD č. 4_ČP o neex. střetu zájmů a pravd. údajů o skut.maj.doc
Příloha ZD č. 6_Praktický návod pro dodavatele k ČP.doc
Příloha ZD č. 1_SML_Doplň zás. ČS II_9 7 21_čist.docx
Záznam nebyl nalezen
Jít na Pohled 1 2 3 [1 až 10 z 23]